Zákon č. 112/1946 Zb.Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.

Čiastka 50/1946
Platnosť od 03.06.1946
Účinnosť od 01.01.1946