Nariadenie vlády č. 108/1946 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně.

Čiastka 48/1946
Platnosť od 29.05.1946
Účinnosť od 29.05.1946

OBSAH