Nariadenie vlády č. 108/1946 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně.

Čiastka 48/1946
Platnosť od 29.05.1946
Účinnosť od 29.05.1946

OBSAH

108.

Vládní nařízení

ze dne 14. května 1946,

kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 90 ústavní listiny, § 99 zákona o organisaci soudů a čl. V, odst. 2 nesporného patentu:


§ 1.

Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně, zřízená vládním nařízením ze dne 29. března 1928, č. 50 Sb., jímž se zrušují schovací úřady civilních soudů v Praze a v Brně, se dnem 1. července 1946 zrušuje; agenda, kterou dosud vykonává, přechází tímto dnem na berní úřad, který bude určen vyhláškou ministra financí, uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí v dohodě s ministrem spravedlnosti.


Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Pietor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.