Nariadenie vlády č. 104/1946 Zb.Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.

Čiastka 47/1946
Platnosť od 21.05.1946
Účinnosť od 21.05.1946

OBSAH

104.

Vládní nařízení

ze dne 30. dubna 1946,

jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.

Vláda republiky Československé nařízuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:


§ 1.

(1) Ustanovení § 219, odst. 2 a 3 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, se mění takto:

(2) Ze zboží jmenovaného v seznamech A a B níže uvedených se vybírá náhradní dávka za daň z cukru a za monopolní daň z lihu.

(3) Žádá-li strana prohlašujíc zboží výslovně, aby se vyměříla náhradní dávka podle skutečného obsahu cukru nebo alkoholu, vyměří se:

a) ze zboží vyrobeného z cukru saz. čís. 19 nebo s přísadou tohoto cukru náhradní dávka částkou 500 - Kčs za 100 kg čísté váhy použitého cukru;

b)ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 115 - Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu."

(2) Seznamy A a B uvedené v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:

A. Náhradní dávka za daň z cukru.

Saz. čís.Druh zbožíStálá náhradní dávkaVyměřovací základTára pro vnitřní obaly
Kčs
108bLihové tekutiny pálené, s přísadou cukru (likéry, punčové tresti atd.)150.-100
112Umělo přípravené nápoje, slazené (limonády)225.-
114Pečivo s přísadou ckru (s cukrem připravované biscuity [sušenky], kakesy, koláče, perník, oplatky, paštiky, dorty, suchary a podobné věci)100.-100 kg čisté váhypro plechové krabice 14 %, pro kartonové obaly 10%
127Čokoláda a jiné čokoládové výrobky s cukrem275.-pro bedničky 15 %
Čokoládová cukrátka425.-pro plechové krabice 14 %, pro kartonové obaly 10 %
130 a 131Plody cukrem obalované (pomerančová kůra, citronát atd.), pak cukrem obalované koření, kořínky, květinové listy a pod.300.-pro dřevěné bedničky 12 %, pro kartonové obaly 7%
Povidla, pasty, huspeniny, zavařeniny, kdoulová šťáva, rosoly atd., vše s cukrem zavařované250.-pro sklenice, láhve, hrnce 25 %, pro plechové krabice 10 %
130
131
132
Ovocné a bobulové šťávy s přísadou cukru, jakož i uměle přípravené nápoje, slazené, nikoli však alkoholické225.-100 litrů
131 a 132Cukrátka (bonbony, karamely, dragées, desertní bonbony, fondants, pokroutky mátové, pralinky, pokroutky z čištěného cukru, rock-drops, pěnové výrobky [španělský vítr], marcipán, cukr ječný, limonádový prášek, celtličky atd.)425.-100 kg čisté váhypro plechové krabice 14 %, pro kartonové obaly 10 %
Dětské moučky, dětské moučky mléčné, kaštanová moučka, s přísadou cukru150.-pro plechové krabice 10 %
Turecký med, cukroví, zboží tragantové100.-pro plechové krabice 14 %, pro kartonové obaly 10 %
Zahuštěné nebo sušené mléko, s přísadou cukru200.-pro plechové krabice 10 %

B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu.

Saz. čís.Druh zbožíStálá náhradní dávkaVyměřovací základnaTára pro vnitřní obaly
Kčs
109Desertní vína s přísadou alkoholu (cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia, moskato, porto, sherry, xeres a pod.), mají-li více než 15, nejvýše však 221/2 objemových procent alkoholu862.50100 kg čisté váhy nebo 100 litrů nebopro sudy 13 %
115.-100 kg čisté váhy (litrů) a stupeň přes 15 objemových procentpro sudy 13 %
620*)Ethylnatý ether (sirný ether)20.125.-100 kg čisté váhypro sudy 20 %
630Alkoholická léčiva, nemají-li více než 15 objemových procent alkoholu1.725.-100 litrů
632Alkoholické aromatické tresti10.350.-
633bVoňavky a kosmetické prostředky obsahující alkohol10.350.-
*) Za ethylnatý (sirný) ether k průmyslovým účelům nevybírá se náhradní dávky, předloží-li strana podle bodu V ministerského nařízení ze dne 25 května 1903 č. 135 ř. z. (nař. uh. ministerstva financí ze dne 18. června 1903,č. 34.500) povolení finančního úřadu I. stolice k odběru sirného etheru k průmyslovým účelům, vyrobeného z lihu daně prostého.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Ursíny v. r.

Masaryk v. r.

gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.