Dekrét č. 94/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže.

Čiastka 44/1945
Platnosť od 23.10.1945
Účinnosť od 23.10.1945

OBSAH

94.

Dekret presidenta republiky

ze dne 1. října 1945

o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou Národní radou ustanovuji:

§ 1.

Výkon správní a strážní služby v soudních věznicích a trestních ústavech obstarává sbor uniformované vězeňské stráže (SVS).

§ 2.

(1) Služební a platové poměry příslušníků SVS upraví vláda nařízením podle obdoby předpisů o služebních a platových poměrech četnictva a policie s odchylkami vyplývajícími ze zvláštní povahy vězeňské správní a strážní služby a potřeby justiční správy.

(2) Dosavadní předpisy o výkonu správní a strážní služby v soudních věznicích a trestních ústavech, pokud těmto ustanovením neodporují, zůstávají v platnosti.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Masaryk v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.