Dekrét č. 85/1945 Zb.Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách.

Čiastka 39/1945
Platnosť od 15.10.1945 do01.09.1948
Účinnosť od 01.09.1945 do01.09.1948

OBSAH

85.

Dekret presidenta republiky

ze dne 21. září 1945,

kterým se ruší školné na státních středních školách.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Školné se na státních středních školách neplatí.

§ 2.

Všechna ustanovení, jež jsou v rozporu s tímto dekretem, pozbývají účinnosti.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. září 1945; provede jej ministr školství a osvěty.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.