Dekrét č. 80/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o opětném zavedení středoevropského času.

Čiastka 37/1945
Platnosť od 01.10.1945
Účinnosť od 01.10.1945

OBSAH

80.

Dekret presidenta republiky

ze dne 29. září 1945

o opětném zavedení středoevropského času

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

(1) Počínajíc dnem 1. října 1945 zavádí se opět středoevropský čas.

(2) Použivatelnost předpisů z doby nesvobody o letním čase se zrušuje.

§ 2.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. října 1945; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.