Vyhláška č. 65/1945 Zb.Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku.

Čiastka 29/1945
Platnosť od 07.09.1945 do01.01.1946
Účinnosť od 07.09.1945 do01.01.1946

65.

Vyhláška ministerstva národní obrany

ze dne 11. srpna 1945

o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku.


(1) Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb., pro brance odvedené v roce 1945 jako termín pro nastoupení do presenční služby, do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy tyto nástupní termíny:

1. říjen 1945

1. duben 1946

1. říjen 1946

1. duben 1947.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro brance odvedené dříve, kteří pro odklad presenční služby nebo pro odsunutí vojenského výcviku nastoupí do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy teprve v roce 1945 nebo 1946.

(3) Branci, na které se vztahují nástupní termíny uvedené v odstavci 1, budou povoláni do činné vojenské služby jednotlivě svolávacími lístky.


Gen. Svoboda v. r.