Nariadenie vlády č. 6/1945 Zb.Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.

Čiastka 4/1945
Platnosť od 23.05.1945 do31.07.1947
Účinnosť od 23.05.1945 do31.07.1947
Zrušený 137/1947 Zb.