Nariadenie vlády č. 37/1945 Zb.Nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně.

Čiastka 18/1945
Platnosť od 14.08.1945
Účinnosť od 14.08.1945

OBSAH

37.

Vládní nařízení

ze dne 24. července 1945

o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 4 zákona ze dne 23. září 1930, č. 143 Sb., o Poštovní spořitelně:


§ 1.

V Brně zřizuje se pobočný ústav Poštovní spořitelny s názvem Poštovní spořitelna, pobočka v Brně. Zahájení její činnosti vyhlásí ministr pošt v Úředním listě.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr pošt spolu s ministry vnitra, financí, spravedlnosti, průmyslu, vnitřního obchodu a zemědělství.


Fierlinger v. r.

David v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Clementis v. r.,

tiež za min. Masaryka.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Ďuriš v. r.

Lichner v. r.