Dekrét č. 26/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku.

Čiastka 12/1945
Platnosť od 16.07.1945
Účinnosť od 16.07.1945

OBSAH

26.

Dekret presidenta republiky

ze dne 9. července 1945

o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Zákon ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku, se zrušuje.

§ 2.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jeho provedením se pověřují předseda vlády a ministr spravedlnosti.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.