Dekrét č. 25/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé.

Čiastka 12/1945
Platnosť od 16.07.1945 do31.07.1954
Účinnosť od 16.07.1945 do31.07.1954
Zrušený 36/1953 Zb.

OBSAH

25.

Dekret presidenta republiky

ze dne 23. června 1945

o sjednocení celního práva na území republiky Československé.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Pro československé celní území platí výhradně celní právo platné dne 29. září 1938, zejména celní zákon ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a všeobecný celní sazebník pro československé celní území.

§ 2.

Na dobu do 31. prosince 1945 se zrušují všeobecná cla, stanovená celním sazebníkem na dovoz zboží, vyjímajíc cla na kávu s. č. 2, čaj s. č. 3, koření s. č. 4 až 8, ananas s. č. 15, mandle s. č. 16 a tabák a tabákové výrobky s. č. 22, kteréžto zboží podléhá všeobecným clům, platným dne 29. září 1938.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šrobár v. r.