Vyhláška č. 2/1945 Zb.Vyhláška předsedy vlády ze dne 4. dubna 1945 o zrušení Státní rady.

Čiastka 2/1945
Platnosť od 30.04.1945
Účinnosť od 04.04.1945

2.

Vyhláška předsedy vlády

ze dne 4. dubna 1945

o zrušení Státní rady.


Ve smyslu čl. 1 odst. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 11. října 1944 o době trvání Státní rady č. 13 Úředního věstníku československého vyhlašuji tímto zrušení Státní rady dnem 4. dubna 1945.


Zd. Fierlinger v. r.