Dekrét č. 19/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé.

Čiastka 10/1945
Platnosť od 10.07.1945 do22.08.1948
Účinnosť od 11.07.1945 do22.08.1948
Zrušený 214/1948 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.07.1945 - 22.08.1948