Zákon č. 165/1945 Zb.Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména.

Čiastka 67/1945
Platnosť od 31.12.1945
Účinnosť od 31.12.1945

OBSAH

165.

Zákon

ze dne 11. prosince 1945

o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Žádosti československých státních občanů za povolení změny neslovanského nebo neslovansky znějícího jména na slovanské podléhají jen kolkovému poplatku 5 Kčs z každého archu.

(2) Za povolení takové změny se nevybírá dávka za úřední úkony ve věcech správních.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbývá jí dnem 31. prosince 1946. Provedou jej ministři financí a vnitra, na Slovensku příslušní pověřenci.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Nosek v. r.