Vyhláška č. 163/1945 Zb.Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.)

Čiastka 66/1945
Platnosť od 31.12.1945
Účinnosť od 15.01.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.1946 Aktuálne znenie