Dekrét č. 143/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení.

Čiastka 58/1945
Platnosť od 28.11.1945
Účinnosť od 01.12.1945

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1945 Aktuálne znenie