Nariadenie vlády č. 14/1945 Zb.Nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením).

Čiastka 8/1945
Platnosť od 27.06.1945 do01.01.1966
Účinnosť od 27.06.1945 do01.01.1966