Dekrét č. 139/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé.

Čiastka 57/1945
Platnosť od 26.11.1945
Účinnosť od 26.11.1945