Dekrét č. 135/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni.

Čiastka 56/1945
Platnosť od 21.11.1945
Účinnosť od 21.11.1945

OBSAH

135.

Dekret presidenta republiky

ze dne 27. října 1945

o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

V Plzni se zřizuje počátkem studijního roku 1945/46 pobočka lékařské fakulty university Karlovy.

§ 2.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí a zdravotnictví.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.