Dekrét č. 132/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva.

Čiastka 55/1945
Platnosť od 20.11.1945 do07.05.1953
Účinnosť od 20.11.1945 do07.05.1953

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.11.1945 - 07.05.1953