Dekrét č. 109/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o řízení výroby.

Čiastka 49/1945
Platnosť od 07.11.1945
Účinnosť od 07.11.1945

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.11.1945 Aktuálne znenie