Nariadenie vlády č. 10/1945 Zb.Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin.

Čiastka 5/1945
Platnosť od 05.06.1945
Účinnosť od 05.06.1945
Redakčná poznámka

Vládne nariadenie č. 159/1950 Sb. zriaďuje z ministerstva výživy ministerstvo potravinárskeho priemyslu s účinnosťou od 20.12.1950.

OBSAH