Uznesenie č. 99/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 137 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-99
Platnosť od 13.03.2021
Účinnosť od 15.03.2021
Aktuálne znenie 15.03.2021

99

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 137

z 12. marca 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Číslo materiálu: 4648/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 15. marca 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

– štvrtý stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Čadca, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Košice I. – IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Martin, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Šaľa, okres Senica, okres Skalica, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen,

– tretí stupeň varovania: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I. – V., okres Brezno, okres Bytča, okres Detva, okres Hlohovec, okres Komárno, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nitra, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Poltár, okres Poprad, okres Prešov, okres Prievidza, okres Sabinov, okres Senec, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žilina, okres Zlaté Moravce,

– druhý stupeň varovania: okres Kežmarok, okres Nové Zámky, okres Tvrdošín;

B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR