Rozhodnutie č. 255/2017 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-255
Platnosť od 24.10.2017
Pôvodný predpis 24.10.2017

255

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. októbra 2017

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 219 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 27. januára 2018,

b) podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Andrej Danko v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/2017 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. januára 2018

ObecVolí saObvod1)Kraj
RovinkastarostaSenecBratislavský kraj
Dolný LopašovposlanecPiešťanyTrnavský kraj
Dobrá VodaposlanciTrnava
ModrovkaposlanecNové Mesto nad VáhomTrenčiansky kraj
Poliankaposlanci
Horné TurovcestarostaLeviceNitriansky kraj
Plavé Vozokanyposlanec
ŽitavanystarostaNitra
MartinováposlanciRimavská SobotaBanskobystrický kraj
ZomborposlanecVeľký Krtíš
PodzámčokposlanciZvolen
OndavkastarostaposlanciBardejovPrešovský kraj
JezerskoposlanecKežmarok
Červená VodaposlanecPrešov
KorejovcestarostaSvidník
OpátkastarostaKošice-okolieKošický kraj
Chrasť nad HornádomposlanciSpišská Nová Ves
Kaľavastarosta

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/2017 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. januára 2018

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec3. 11. 2017
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má
v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné zastupiteľstvo23. 11. 2017
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a nezávislí kandidáti3. 12. 2017
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany3. 12. 2017
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna volebná komisia8. 12. 2017
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
a na starostu obce
miestna volebná komisia13. 12. 2017
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce18. 12. 2017
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna volebná komisia23. 12. 2017
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná volebná komisia28. 12. 2017
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec2. 1. 2018
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany7. 1. 2018
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti10. 1. 2018
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková volebná komisia12. 1. 2018
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti25. 1. 2018
26 – 1Volebný deňokrsková volebná komisia27. 1. 2018

Poznámky pod čiarou

1) Podľa § 13 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.