Rozhodnutie č. 349/2016 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-349
Platnosť od 19.12.2016
Pôvodný predpis 19.12.2016

349

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 14. decembra 2016

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 219 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 8. apríla 2017,

b) podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Andrej Danko v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2016 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. apríla 2017

ObecVolí saObvod*)Kraj
Plavecký MikulášposlanecMalackyBratislavský kraj
Uhrovské PodhradieposlanecBánovce nad BebravouTrenčiansky kraj
Dolné LefantovceposlanecNitraNitriansky kraj
ArdanovcestarostaposlanciTopoľčany
Nemečkyposlanec
BobrovčekposlanecLiptovský Mikulᚎilinský kraj
TrstenáprimátorNámestovo
OpátkastarostaKošice-okolieKošický kraj

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2016 Z. z.

LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. apríla 2017

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec13. 1. 2017
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné zastupiteľstvo2. 2. 2017
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a nezávislí kandidáti12. 2. 2017
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany12. 2. 2017
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna volebná komisia17. 2. 2017
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna volebná komisia22. 2. 2017
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce27. 2. 2017
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna volebná komisia4. 3. 2017
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná volebná komisia9. 3. 2017
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec14. 3. 2017
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany19. 3. 2017
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti22. 3. 2017
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková volebná komisia24. 3. 2017
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti6. 4. 2017
26 – 1Volebný deňokrsková volebná komisia8. 4. 2017

Poznámky pod čiarou

*) Podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.