Redakčné oznámenie č. r1/c90/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 139/2002 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-c90-r1
Čiastka 90/2002
Platnosť od 24.04.2002
Pôvodný predpis 24.04.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

V § 39 písm. r) má byť namiesto slova „do" správne uvedené slovo „od".