Redakčné oznámenie č. 121/1972 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu v českom i slovenskom vydaní

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-121
Čiastka 33/1972
Platnosť od 29.12.1972 do31.12.1986
Zrušený 90/1986 Zb.
Pôvodný predpis 29.12.1972

121

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu v českom i slovenskom vydaní

Nad titulkom Všeobecné ustanovenia nie je vytlačené označenie tohto paragrafu - § 2.

V § 19 v prvom riadku bolo nesprávne vytlačené „Ministerstvo financií . . . .“ miesto správneho „Príslušné ministerstvo financií . . . .“ v slovenskom vydaní.

Redakcia

Redakcia Zbierky zákonov ďalej upozorňuje, že nedopatrením tlačiarne bol v ľavom stĺpci redakčného oznámenia č. 101/1972 Zb. v čiastke 29 v slovenskom vydaní nesprávne zalomený posledný riadok znejúci „socialistickej republiky“ miesto správneho riadku znejúceho „-kový počet dní jeho dovolenky“.