Vyhláška č. 71/1946 Zb.Vyhláška o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-71
Čiastka 34/1946
Platnosť od 23.04.1946
Účinnosť od 25.04.1946
Aktuálne znenie 25.04.1946

71.

Vyhláška ministra financí

ze dne 13. dubna 1946

o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu.

Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. Října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, vyhlašuji:


§ 1.

Poukázky z roku 1944, znějící na jednu korunu, které podle § 2, odst. 1, písm. b) dekretu č. 91/1945 Sb. zůstaly na celém území Československé republiky v oběhu jako zákonné platidlo, přestanou jím býti dnem 25. dubna 1946.

§ 2.

Od 26. dubna 1946 do 4. května 1946 bude Národní banka Československá vyměňovati poukázky uvedené v § 1 u všech svých pokladen, a to jak u hlavního ústavu v Praze a u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, tak i u všech svých filiálek.

§ 3.

Po 4. květnu 1946 jest jakákoli výměna těchto poukázek vyloučena.


Dr. Šrobár v. r.