02.02.2015

Zákony pre Android Beta 2

Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí

Máme novú verziu aplikácie Zákony per android (Beta verzia 2) a je k dispozícii - každému kto sa prihlási k testerom aplikácie - podľa postupu, ktorý je tu.

Spresnenie

Kategórie

História