Vyhláška č. 360/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Platnosť od 27.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do14.02.2018
Zrušený 29/2018 Z. z.
01.01.201714.02.2018

360

01.01.201714.02.2018

VYHLÁŠKA

01.01.201714.02.2018

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

01.01.201714.02.2018

z 15. decembra 2016,

01.01.201714.02.2018

ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

01.01.201714.02.2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:


01.01.201714.02.2018

§ 1

01.01.201714.02.2018

Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe je uvedený v prílohe.


01.01.201714.02.2018

§ 2

01.01.201714.02.2018

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 17/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.

01.01.201714.02.2018

§ 3

01.01.201714.02.2018

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.201714.02.2018

Peter Plavčan v. r.


01.01.201714.02.2018

01.01.201714.02.2018

Príloha k vyhláške č. 360/2016 Z. z.

01.01.201714.02.2018

Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

01.01.201714.02.2018

A. TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A ZAKÁZANÉ METÓDY (POČAS SÚŤAŽE A MIMO SÚŤAŽE)

01.01.201714.02.2018

A.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

01.01.201714.02.2018

SKUPINA S0

01.01.201714.02.2018

NEZAVEDENÉ LÁTKY

01.01.201714.02.2018

Farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich skupín tohto zoznamu a ktoré nie sú schválené orgánom verejnej správy na liečebné použitie u ľudí, látky v predklinickom, klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických drog, lieky schválené len na veterinárne použitie.

01.01.201714.02.2018

SKUPINA S1

01.01.201714.02.2018

ANABOLICKÉ LÁTKY

01.01.201714.02.2018

Podskupina S1.1

01.01.201714.02.2018

Androgénne anabolické steroidy (AAS)

01.01.201714.02.2018

a) exogénne AAS zahŕňajúce

01.01.201714.02.2018

1. 1-androsténdiol (5α-androst-1-én-3β,17β-diol),

01.01.201714.02.2018

2. 1-androsténdión (5α-androst-1-én-3,17-dión),

01.01.201714.02.2018

3. bolandiol (estr-4-én-3β,17β-diol),

01.01.201714.02.2018

4. bolasterón,

01.01.201714.02.2018

5. danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-én-20-yn-17α-ol),

01.01.201714.02.2018

6. dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro-17β-hydroxy- 17α-metylandrosta-1,4-dién-3 -ón),

01.01.201714.02.2018

7. desoxymetyltestosterón (17α-metyl-5α-androst-2-én-17β-ol),

01.01.201714.02.2018

8. drostanolón,

01.01.201714.02.2018

9. etylestrenol (19-norpregna-4-én-17α-ol),

01.01.201714.02.2018

10. fluoxymesterón,

01.01.201714.02.2018

11. formebolón,

01.01.201714.02.2018

12. furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol),

01.01.201714.02.2018

13. gestrinón,

01.01.201714.02.2018

14. 4-hydroxytestosterón (4,17β-dihydroxyandrost-4-én-3-ón),

01.01.201714.02.2018

15. kalusterón,

01.01.201714.02.2018

16. klostebol,

01.01.201714.02.2018

17. mestanolón,

01.01.201714.02.2018

18. mesterolón,

01.01.201714.02.2018

19. metándienón (17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

01.01.201714.02.2018

20. metándriol,

01.01.201714.02.2018

21. metasterón (17β-hydroxy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-ón),

01.01.201714.02.2018

22. metenolón,

01.01.201714.02.2018

23. metyldienolón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón),

01.01.201714.02.2018

24. metyl-1-testosterón (17β-hydroxy- 17α-metyl-5a-androst-1 -én-3-ón),

01.01.201714.02.2018

25. metylnortestosterón (17β-hydroxy-17α-metylestr-4-én-3-ón),

01.01.201714.02.2018

26. metribolón (metyltrienolón, 17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-trién-3-ón),

01.01.201714.02.2018

27. metyltestosterón,

01.01.201714.02.2018

28. mibolerón,

01.01.201714.02.2018

29. norboletón,

01.01.201714.02.2018

30. norklostebol,

01.01.201714.02.2018

31. noretándrolón,

01.01.201714.02.2018

32. oxabolón,

01.01.201714.02.2018

33. oxandrolón,

01.01.201714.02.2018

34. oxymesterón,

01.01.201714.02.2018

35. oxymetolón,

01.01.201714.02.2018

36. prostanozol (17β-[(tetrahydropyrán-2-yl)oxy]-1Ή-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstán),

01.01.201714.02.2018

37. quinbolón,

01.01.201714.02.2018

38. stanozolol,

01.01.201714.02.2018

39. stenbolón,

01.01.201714.02.2018

40. 1-testosterón (17β-hydroxy-5α-androst-1-én-3-ón),

01.01.201714.02.2018

41. tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trién-3-ón),

01.01.201714.02.2018

42. trenbolón (17β-hydroxyestr-4,9,11-trién-3-ón),

01.01.201714.02.2018

43. látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1 až 42.

01.01.201714.02.2018

b) endogénne AAS, ak sú podané exogénne

01.01.201714.02.2018

1. androsténdiol (androst-5-én-3β,17β -diol),

01.01.201714.02.2018

2. androsténdión (androst-4-én-3,17-dión),

01.01.201714.02.2018

3. boldenón,

01.01.201714.02.2018

4. boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión),

01.01.201714.02.2018

5. dihydrotestosterón (17β-hydroxy-5α-androstán-3-ón),

01.01.201714.02.2018

6. nandrolón,

01.01.201714.02.2018

7. 19-norandrosténdiol,

01.01.201714.02.2018

8. 19-norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión),

01.01.201714.02.2018

9. prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-én-17-ón),

01.01.201714.02.2018

10. testosterón,

01.01.201714.02.2018

11. metabolity a izoméry látok uvedených v prvom až desiatom bode

01.01.201714.02.2018

11.1. 5α-androst-2-én-17-ón,

01.01.201714.02.2018

11.2. 5α-androstán-3α,17α-diol,

01.01.201714.02.2018

11.3. 5α-androstán-3α,17β-diol,

01.01.201714.02.2018

11.4. 5α-androstán-3β,17α-diol,

01.01.201714.02.2018

11.5. 5α-androstán-3β,17β-diol,

01.01.201714.02.2018

11.6. 5β-androstán-3α,17β-diol,

01.01.201714.02.2018

11.7. androst-4-én-3α,17α-diol,

01.01.201714.02.2018

11.8. androst-4-én-3α,17β-diol,

01.01.201714.02.2018

11.9. androst-4-én-3β,17α-diol,

01.01.201714.02.2018

11.10. androst-5-én-3α,17α-diol,

01.01.201714.02.2018

11.11. androst-5-én-3α,17β-diol,

01.01.201714.02.2018

11.12. androst-5-én-3β,17α-diol,

01.01.201714.02.2018

11.13. 4-androsténdiol (androst-4-én-3β,17β-diol),

01.01.201714.02.2018

11.14. 5-androsténdión (androst-5-én-3,17-dión),

01.01.201714.02.2018

11.15. epi-dihydrotestosterón,

01.01.201714.02.2018

11.16. epitestosterón,

01.01.201714.02.2018

11.17. etiocholanolón,

01.01.201714.02.2018

11.18. 3β-hydroxy-5α-androstán-17-ón (androsterón),

01.01.201714.02.2018

11.19. 7a-hydroxy-DHEA,

01.01.201714.02.2018

11.20. 7β-hydroxy-DHEA,

01.01.201714.02.2018

11.21. 7-keto-DHEA,

01.01.201714.02.2018

11.22. 19-norandrosterón,

01.01.201714.02.2018

11.23. 19-noretiocholanolón.

01.01.201714.02.2018

Podskupina S1.2

01.01.201714.02.2018

Iné anabolické látky

01.01.201714.02.2018

1. klenbuterol,

01.01.201714.02.2018

2. selektívne modulátory androgénových receptorov (andarín a ostarín),

01.01.201714.02.2018

3. tibolón,

01.01.201714.02.2018

4. zeranol,

01.01.201714.02.2018

5. zilpaterol.

01.01.201714.02.2018

Poznámka k skupine S1

01.01.201714.02.2018

Na účely zakázaných látok v skupine S1 označenie

01.01.201714.02.2018

a) „ exogénny “ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne neprodukuje prirodzeným spôsobom, a

01.01.201714.02.2018

b) „endogénny “ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne produkuje prirodzeným spôsobom.

01.01.201714.02.2018

SKUPINA S2

01.01.201714.02.2018

PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY, PRÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKÁ

01.01.201714.02.2018

Podskupina S2.1

01.01.201714.02.2018

Peptidové hormóny, príbuzné látky a mimetiká

01.01.201714.02.2018

a) agonisty receptora pre erytropoetín

01.01.201714.02.2018

1. látky stimulujúce erytropoézu

01.01.201714.02.2018

1.1 erytropoetín (EPO),

01.01.201714.02.2018

1.2 darbepoetín (dEPO),

01.01.201714.02.2018

1.3 EPO-Fc,

01.01.201714.02.2018

1.4 EPO mimetické peptidy, CNTO 530, peginesatid,

01.01.201714.02.2018

1.5 GATA inhibítory (K-11706),

01.01.201714.02.2018

1.6 inhibítory transformujúcich rastových faktorov-beta (TGF-β; sotatercept, luspatercept),

01.01.201714.02.2018

1.7 metoxy-polyetylénglykol-epoetín beta (CERA),

01.01.201714.02.2018

2. neerytropoetínové agonisty receptora pre EPO

01.01.201714.02.2018

2.1 ARA-290,

01.01.201714.02.2018

2.2 asialo EPO,

01.01.201714.02.2018

2.3 karbamylovaný EPO,

01.01.201714.02.2018

b) stabilizátory hypoxiou indukovateľných faktorov a HIF aktivátory

01.01.201714.02.2018

1. argón,

01.01.201714.02.2018

2. kobalt,

01.01.201714.02.2018

3. molidustat,

01.01.201714.02.2018

4. roxadustat (FG-4592),

01.01.201714.02.2018

5. xenón,

01.01.201714.02.2018

c) u mužov choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH) a ich uvoľňujúce faktory (buserelín, gonadorelín, leuprorelín),

01.01.201714.02.2018

d) kortikotropíny a ich uvoľňujúce faktory (kortikorelín),

01.01.201714.02.2018

e) rastový hormón (GH) a j eho uvoľňujúce faktory

01.01.201714.02.2018

1. hormón uvoľňujúci rastový hormón (GHRH) a jeho analógy (CJC-1295, sermorelín a tesamorelín),

01.01.201714.02.2018

2. sekretalógy rastového hormónu [ghrelín a mimetiká ghrelínu (anamorelín a ipamorelín)],

01.01.201714.02.2018

3. peptidy uvoľňujúce rastový hormón (GHRPs) [alexamorelín, GHRP-6, hexarelín a pralmorelín (GHRP-2)].

01.01.201714.02.2018

Podskupina S2.2

01.01.201714.02.2018

Rastové faktory

01.01.201714.02.2018

1. fibroblastové rastové faktory (FGFs),

01.01.201714.02.2018

2. hepatocytový rastový faktor (HGF),

01.01.201714.02.2018

3. inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1) a jeho analógy,

01.01.201714.02.2018

4. mechano rastové faktory (MGFs),

01.01.201714.02.2018

5. rastový faktor odvodený od krvných doštičiek (PDGF),

01.01.201714.02.2018

6. vaskulárno-endoteliárny rastový faktor (VEGF),

01.01.201714.02.2018

7. rastové faktory ovplyvňujúce

01.01.201714.02.2018

7.1. syntézu/degradáciu bielkovín svalov, šliach a väziva,

01.01.201714.02.2018

7.2. vaskularizáciu,

01.01.201714.02.2018

7.3. využitie energie,

01.01.201714.02.2018

7.4. regeneratívnu kapacitu alebo

01.01.201714.02.2018

7.5. typ svalových vlákien.

01.01.201714.02.2018

SKUPINA S3

01.01.201714.02.2018

BETA-2 AGONISTY

01.01.201714.02.2018

Selektívne beta-2 agonisty a neselektívne beta-2 agonisty vrátane prípadných optických izomérov

01.01.201714.02.2018

1. fenoterol,

01.01.201714.02.2018

2. formoterol okrem inhalovaného formoterolu do dávky najviac 54 μg za 24 hodín,

01.01.201714.02.2018

3. higenamín,

01.01.201714.02.2018

4. indacaterol,

01.01.201714.02.2018

5. olodaterol,

01.01.201714.02.2018

6. procaterol,

01.01.201714.02.2018

7. reproterol,

01.01.201714.02.2018

8. salbutamol okrem inhalovaného salbutamolu do dávky najviac 1 600 μg za 24 hodín a zároveň najviac 800 μg za 12 hodín,

01.01.201714.02.2018

9. salmeterol okrem inhalovaného salmeterolu do dávky najviac 200 μg za 24 hodín,

01.01.201714.02.2018

10. terbutalín,

01.01.201714.02.2018

11. vilanterol.

01.01.201714.02.2018

Poznámka k skupine S3

01.01.201714.02.2018

Prítomnosť salbutamolu v moči v koncentrácii vyššej ako 1 000 ng/ml alebo formoterolu v koncentrácii vyššej ako 40 ng/ml sa považuje za nepriaznivý analytický nález, ak športovec nepreukáže kontrolovanou farmakokinetickou štúdiou, že abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným použitím terapeutickej dávky do maximálneho množstva uvedeného vyššie.

01.01.201714.02.2018

SKUPINA S4

01.01.201714.02.2018

HORMONÁLNE MODULÁTORY A METABOLICKÉ MODULÁTORY

01.01.201714.02.2018

Podskupina S4.1

01.01.201714.02.2018

Hormonálne modulátory

01.01.201714.02.2018

a) inhibítory aromatázy zahŕňajúce

01.01.201714.02.2018

1. aminoglutetimid,

01.01.201714.02.2018

2. anastrozol,

01.01.201714.02.2018

3. androsta-1,4,6-trién-3-17-dión (androstatriéndión),

01.01.201714.02.2018

4. androsta-3,5-dién-7,17-dión (arimistan),

01.01.201714.02.2018

5. 4-androstén-3,6,17-trión (6-oxo),

01.01.201714.02.2018

6. exemestán,

01.01.201714.02.2018

7. formestán,

01.01.201714.02.2018

8. letrozol,

01.01.201714.02.2018

9. testolaktón,

01.01.201714.02.2018

b) selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs) zahŕňajúce

01.01.201714.02.2018

1. raloxifén,

01.01.201714.02.2018

2. tamoxifén,

01.01.201714.02.2018

3. toremifén,

01.01.201714.02.2018

c) iné antiestrogénne látky zahŕňajúce

01.01.201714.02.2018

1. cyklofenil,

01.01.201714.02.2018

2. fulvestrant,

01.01.201714.02.2018

3. klomifén,

01.01.201714.02.2018

d) látky modifikujúce funkcie myostatínu.

01.01.201714.02.2018

Podskupina S4.2

01.01.201714.02.2018

Metabolické modulátory

01.01.201714.02.2018

1. aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy (AMPK, AICAR),

01.01.201714.02.2018

2. agonisty receptora delta (PRARδ) aktivované peroxizómovým proliferátorom (GW 1516),

01.01.201714.02.2018

3. inzulín a jeho mimetiká,

01.01.201714.02.2018

4. trimetazidín,

01.01.201714.02.2018

5. meldónium.

01.01.201714.02.2018

SKUPINA S5

01.01.201714.02.2018

DIURETIKÁ A MASKOVACIE LÁTKY

01.01.201714.02.2018

Podskupina S5.1

01.01.201714.02.2018

1. dezmopresín,

01.01.201714.02.2018

2. expandéry plazmy (glycerol, intravenózne podanie albumínu, dextránu, hydroxyetylškrobu a manitolu),

01.01.201714.02.2018

3. probenecid,

01.01.201714.02.2018

4. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom.

01.01.201714.02.2018

Podskupina S5.2

01.01.201714.02.2018

1. acetazolamid,

01.01.201714.02.2018

2. amilorid,

01.01.201714.02.2018

3. bumetanid,

01.01.201714.02.2018

4. furosemid,

01.01.201714.02.2018

5. chlortalidón,

01.01.201714.02.2018

6. indapamid,

01.01.201714.02.2018

7. kanrenón,

01.01.201714.02.2018

8. kyselina etakrynová,

01.01.201714.02.2018

9. metolazón,

01.01.201714.02.2018

10. spironolaktón,

01.01.201714.02.2018

11. tiazidy,

01.01.201714.02.2018

12. triamterén,

01.01.201714.02.2018

13. vaptany,

01.01.201714.02.2018

14. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom.

01.01.201714.02.2018

Zakázanými diuretikami a maskovacími látkami nie sú

01.01.201714.02.2018

1. drospirenón,

01.01.201714.02.2018

2. pamabróm,

01.01.201714.02.2018

3. inhibítory karbonickej anhydrázy (brinzolamid, dorzolamid) podané oftalmologicky,

01.01.201714.02.2018

4. lokálne podaný fenylpresín pri dentálnej anestézii.

01.01.201714.02.2018

Poznámka k skupine S5

01.01.201714.02.2018

Detekcia látky, pri ktorej sa zohľadňuje prahová hodnota (formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín, pseudoefedrín a podobne), počas súťaže alebo mimo súťaže (podľa ich zaradenia) súčasne s diuretikom alebo inou maskovacou látkou sa považuje za nepriaznivý analytický nález a vyžaduje doručenie osobitnej terapeutickej výnimky pre túto substanciu okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.

01.01.201714.02.2018

A.2 ZAKÁZANÉ METÓDY

01.01.201714.02.2018

SKUPINA M1

01.01.201714.02.2018

MANIPULÁCIA S KRVOU ALEBO KRVNÝMI ZLOŽKAMI

01.01.201714.02.2018

1. podanie alebo spätné navrátenie do cievneho riečiska akéhokoľvek množstva autológnej, alogénnej (homológnej) alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek akéhokoľvek pôvodu,

01.01.201714.02.2018

2. umelé zvyšovanie pľúcneho prestupu kyslíka, prenosu kyslíka alebo prísunu kyslíka okrem inhalačného podania kyslíka zahŕňajúce

01.01.201714.02.2018

2.1 perfluorované chemikálie,

01.01.201714.02.2018

2.2 efaproxiral (RSR13),

01.01.201714.02.2018

2.3 modifikované hemoglobínové prípravky (náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové produkty),

01.01.201714.02.2018

3. akákoľvek forma intravaskulárnej manipulácie krvi alebo zložiek krvi fyzikálnym spôsobom alebo chemickým spôsobom.

01.01.201714.02.2018

SKUPINA M2

01.01.201714.02.2018

CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA

01.01.201714.02.2018

1. pozmenenie vzorky odobratej pri dopingovej kontrole alebo pokus o jej pozmenenie,

01.01.201714.02.2018

2. intravenózne infúzie, injekcie alebo ich kombinácia v objeme viac ako 50 ml počas šiestich hodín; to neplatí, ak boli podané v priebehu hospitalizácie, chirurgického zákroku alebo počas klinických vyšetrení.

01.01.201714.02.2018

SKUPINA M3

01.01.201714.02.2018

GÉNOVÝ DOPING

01.01.201714.02.2018

1. transfer polymérov nukleových kyselín alebo analógov nukleových kyselín s potenciálom zvýšiť športový výkon,

01.01.201714.02.2018

2. použitie normálnych buniek alebo geneticky modifikovaných buniek s potenciálom zvýšiť športový výkon.

01.01.201714.02.2018

B. LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

01.01.201714.02.2018

B.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

01.01.201714.02.2018

SKUPINA S6

01.01.201714.02.2018

STIMULANCIÁ

01.01.201714.02.2018

Podskupina S6.1

01.01.201714.02.2018

Nešpecifikované stimulanciá

01.01.201714.02.2018

1. adrafinil,

01.01.201714.02.2018

2. amfepramón,

01.01.201714.02.2018

3. amfetamín,

01.01.201714.02.2018

4. amfetaminil,

01.01.201714.02.2018

5. amifenazol,

01.01.201714.02.2018

6. benfluorex,

01.01.201714.02.2018

7. benzylpiperazín,

01.01.201714.02.2018

8. bromantán,

01.01.201714.02.2018

9. fendimetrazín,

01.01.201714.02.2018

10. fenetylín,

01.01.201714.02.2018

11. fenfluramín,

01.01.201714.02.2018

12. fenkamín,

01.01.201714.02.2018

13. fenproporex,

01.01.201714.02.2018

14. fentermín,

01.01.201714.02.2018

15. fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedón)],

01.01.201714.02.2018

16. furfenorex,

01.01.201714.02.2018

17. klobenzorex,

01.01.201714.02.2018

18. kokaín,

01.01.201714.02.2018

19. kropropamid,

01.01.201714.02.2018

20. krotetamid,

01.01.201714.02.2018

21. lisdexamfetamín,

01.01.201714.02.2018

22. mefenorex,

01.01.201714.02.2018

23. mefentermín,

01.01.201714.02.2018

24. metamfetamín,

01.01.201714.02.2018

25. mezokarb,

01.01.201714.02.2018

26. modafinil,

01.01.201714.02.2018

27. norfenfluramín,

01.01.201714.02.2018

28. p-metylamfetamín,

01.01.201714.02.2018

29. prenylamín,

01.01.201714.02.2018

30. prolintán.

01.01.201714.02.2018

Podskupina S6.2

01.01.201714.02.2018

Špecifikované stimulanciá

01.01.201714.02.2018

1. benzfetamín,

01.01.201714.02.2018

2. dimetylamfetamín,

01.01.201714.02.2018

3. efedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 10 μg/ml,

01.01.201714.02.2018

4. epinefrín (adrenalín) okrem lokálneho podania alebo podania s lokálnymi anestetikami,

01.01.201714.02.2018

5. etamiván,

01.01.201714.02.2018

6. etylamfetamín,

01.01.201714.02.2018

7. etylefrín,

01.01.201714.02.2018

8. famprofazón,

01.01.201714.02.2018

9. fenbutrazát,

01.01.201714.02.2018

10. fenetylamín a jeho deriváty,

01.01.201714.02.2018

11. fenkamfamín,

01.01.201714.02.2018

12. fenmetrazín,

01.01.201714.02.2018

13. fenprometamín,

01.01.201714.02.2018

14. heptaminol,

01.01.201714.02.2018

15. hydroxyamfetamín (parahydroamfetamín),

01.01.201714.02.2018

16. isometheptén,

01.01.201714.02.2018

17. katín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 5 μg/ml,

01.01.201714.02.2018

18. katinón a jeho analógy (mefedrón, metedrón, α-pyrolidínovalerofenón),

01.01.201714.02.2018

19. levometamfetamín,

01.01.201714.02.2018

20. meklofenoxát,

01.01.201714.02.2018

21. metylefedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 10 μg/ml,

01.01.201714.02.2018

22. metyléndioxymetamfetamín,

01.01.201714.02.2018

23. metylfenidát,

01.01.201714.02.2018

24. 4-metylhexán-2-amín (metylhexanamín),

01.01.201714.02.2018

25. niketamid,

01.01.201714.02.2018

26. norfenefrín,

01.01.201714.02.2018

27. oktopamín,

01.01.201714.02.2018

28. oxilofrín (metylsynefrín),

01.01.201714.02.2018

29. pemolín,

01.01.201714.02.2018

30. pentetrazol,

01.01.201714.02.2018

31. propylhexedrín,

01.01.201714.02.2018

32. pseudoefedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 150 μg/ml,

01.01.201714.02.2018

33. selegilín,

01.01.201714.02.2018

34. sibutramín,

01.01.201714.02.2018

35. strychnín,

01.01.201714.02.2018

36. tenamfetamín (metyléndioxyamfetamín),

01.01.201714.02.2018

37. tuaminoheptán

01.01.201714.02.2018

38. iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.

01.01.201714.02.2018

Zakázanými stimulanciami nie sú

01.01.201714.02.2018

1. klonidín,

01.01.201714.02.2018

2. deriváty imidazolu na lokálne použitie a

01.01.201714.02.2018

3. stimulanciá zaradené do Monitorovacieho programu na rok 2017

01.01.201714.02.2018

3.1. bupropión,

01.01.201714.02.2018

3.2. fenylefrín,

01.01.201714.02.2018

3.3. fenylpropanolamín,

01.01.201714.02.2018

3.4. kofeín,

01.01.201714.02.2018

3.5. nikotín,

01.01.201714.02.2018

3.6. pipradol,

01.01.201714.02.2018

3.7. synefrín.

01.01.201714.02.2018

Poznámka k skupine S6

01.01.201714.02.2018

Stimulancium, ktoré nie je uvedené medzi nešpecifikovanými stimulanciami v podskupine S6.1, sa považuje za špecifikovanú látku.

01.01.201714.02.2018

SKUPINA S7

01.01.201714.02.2018

NARKOTIKÁ

01.01.201714.02.2018

1. buprenorfín,

01.01.201714.02.2018

2. dextromoramid,

01.01.201714.02.2018

3. diamorfín (heroín),

01.01.201714.02.2018

4. fentanyl a jeho deriváty,

01.01.201714.02.2018

5. hydromorfón,

01.01.201714.02.2018

6. metadón,

01.01.201714.02.2018

7. morfín,

01.01.201714.02.2018

8. nikomorfín,

01.01.201714.02.2018

9. oxykodón,

01.01.201714.02.2018

10. oxymorfón,

01.01.201714.02.2018

11. pentazocín,

01.01.201714.02.2018

12. petidín.

01.01.201714.02.2018

SKUPINA S8

01.01.201714.02.2018

KANABINOIDY

01.01.201714.02.2018

1. prírodný alebo syntetický delta 9-tetrahydrokanabinol (kanabis, hašiš, marihuana),

01.01.201714.02.2018

2. kanabinomimetiká („Spice“, JWH018, JWH073, HU-210).

01.01.201714.02.2018

SKUPINA S9

01.01.201714.02.2018

GLUKOKORTIKOIDY

01.01.201714.02.2018

Glukokortikoidy aplikované

01.01.201714.02.2018

1. orálne (požitím),

01.01.201714.02.2018

2. rektálne (do konečníka),

01.01.201714.02.2018

3. intravenózne (vnútrožilovo) alebo

01.01.201714.02.2018

4. intramuskulárne (vnútrosvalovo).

01.01.201714.02.2018

B.2 LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

01.01.201714.02.2018

SKUPINA P1

01.01.201714.02.2018

ALKOHOL

01.01.201714.02.2018

Alkohol (etanol) je zakázaný len počas súťaže v športoch

01.01.201714.02.2018

1. automobilový šport (FIA),

01.01.201714.02.2018

2. letecké športy (FAI),

01.01.201714.02.2018

3. lukostreľba (WA),

01.01.201714.02.2018

4. vodný motorizmus (UIM).

01.01.201714.02.2018

Poznámka k skupine P1

01.01.201714.02.2018

Detekcia sa vykonáva dychovou skúškou alebo krvnou skúškou, prípadne oboma skúškami. Prahová hodnota porušenia dopingového pravidla zodpovedá koncentrácii alkoholu v krvi 0,10 g/l.

01.01.201714.02.2018

SKUPINA P2

01.01.201714.02.2018

BETA-BLOKÁTORY

01.01.201714.02.2018

Beta-blokátory zahŕňajú

01.01.201714.02.2018

1. acebutolol,

01.01.201714.02.2018

2. alprenolol,

01.01.201714.02.2018

3. atenolol,

01.01.201714.02.2018

4. betaxolol,

01.01.201714.02.2018

5. bisoprolol,

01.01.201714.02.2018

6. bunolol,

01.01.201714.02.2018

7. celiprolol,

01.01.201714.02.2018

8. esmolol,

01.01.201714.02.2018

9. karteolol,

01.01.201714.02.2018

10. karvedilol,

01.01.201714.02.2018

11. labetalol,

01.01.201714.02.2018

12. levobunolol,

01.01.201714.02.2018

13. metipranolol,

01.01.201714.02.2018

14. metoprolol,

01.01.201714.02.2018

15. nadolol,

01.01.201714.02.2018

16. oxprenolol,

01.01.201714.02.2018

17. pindolol,

01.01.201714.02.2018

18. propranolol,

01.01.201714.02.2018

19. sotalol,

01.01.201714.02.2018

20. timolol.

01.01.201714.02.2018

Poznámky k skupine P2

01.01.201714.02.2018

Beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v športoch

01.01.201714.02.2018

a) automobilový šport (FIA),

01.01.201714.02.2018

b) biliard (WCBS),

01.01.201714.02.2018

c) golf (IGF),

01.01.201714.02.2018

d) lyžovanie/snowboard (FIS) v disciplínach

01.01.201714.02.2018

1. skoky na lyžiach,

01.01.201714.02.2018

2. akrobatické lyžovanie voľný štýl/U-rampa,

01.01.201714.02.2018

3. snowboard U-rampa/big air,

01.01.201714.02.2018

e) šípky (WDF),

01.01.201714.02.2018

f) športové potápanie (CMAS) v disciplínach

01.01.201714.02.2018

1. hĺbkové potápanie s konštantným závažím s plutvami alebo bez plutiev,

01.01.201714.02.2018

2. dynamická apnea s plutvami alebo bez plutiev,

01.01.201714.02.2018

3. hĺbkové potápanie s voľným ponorom,

01.01.201714.02.2018

4. jump Blue apnea,

01.01.201714.02.2018

5. lov harpúnou,

01.01.201714.02.2018

6. statická apnea,

01.01.201714.02.2018

7. target shooting,

01.01.201714.02.2018

8. hĺbkové potápanie s premenlivým závažím.

01.01.201714.02.2018

Beta-blokátory sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže v športoch

01.01.201714.02.2018

a) lukostreľba (WA),

01.01.201714.02.2018

b) streľba (ISSF, IPC).