Vyhláška č. 29/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Platnosť od 06.02.2018
Účinnosť od 15.02.2018
15.02.2018

29

15.02.2018

VYHLÁŠKA

15.02.2018

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

15.02.2018

z 30. januára 2018,

15.02.2018

ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

15.02.2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:


15.02.2018

§ 1

15.02.2018

Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe je uvedený v prílohe.

15.02.2018

§ 2

15.02.2018

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 360/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.


15.02.2018

§ 3

15.02.2018

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2018.


15.02.2018

Martina Lubyová v. r.


15.02.2018

15.02.2018

Príloha k vyhláške č. 29/2018 Z. z.

15.02.2018

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A ZAKÁZANÝCH METÓD NA ÚČELY DOPINGU V ŠPORTE

15.02.2018

A. TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A ZAKÁZANÉ METÓDY (POČAS SÚŤAŽE A MIMO SÚŤAŽE)

15.02.2018

A.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

15.02.2018

skupina S0

15.02.2018

nezavedené látky

15.02.2018

Farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich skupín tohto zoznamu a ktoré nie sú schválené orgánom verejnej správy na liečebné použitie u ľudí, látky v predklinickom, klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických drog, lieky schválené len na veterinárne použitie.

15.02.2018

skupina S1

15.02.2018

anabolické látky

15.02.2018

Podskupina S1.1

15.02.2018

Anabolické androgénne steroidy (AAS)

15.02.2018

a) exogénne AAS zahŕňajúce

15.02.2018

1. 1-androsténdiol (5α-androst-1-én-3β,17β-diol),

15.02.2018

2. 1-androsténdión (5α-androst-1-én-3,17-dión),

15.02.2018

3. 1-androsterón (3α-hydroxy-5α-androst-1-én-17-ón),

15.02.2018

4. bolandiol (estra-4-én-3β,17β-diol),

15.02.2018

5. bolasterón,

15.02.2018

6. danazol ([1,2]oxazolo[4´,5´:2,3]pregna-4-én-20-yn-17α-ol),

15.02.2018

7. dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro-17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

15.02.2018

8. dezoxymetyltestosterón (17α-metyl-5α-androst-2-én-17β-ol),

15.02.2018

9. drostanolón,

15.02.2018

10. etylestrenol (19-norpregna-4-én-17α-ol),

15.02.2018

11. fluoxymesterón,

15.02.2018

12. formebolón,

15.02.2018

13. furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3´,4´:2,3]-5α-androstan-17β-ol),

15.02.2018

14. gestrinón,

15.02.2018

15. 4-hydroxytestosterón (4,17β-dihydroxyandrost-4-én-3-ón),

15.02.2018

16. kalusterón,

15.02.2018

17. klostebol,

15.02.2018

18. mestanolón,

15.02.2018

19. mesterolón,

15.02.2018

20. metándienón (17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

15.02.2018

21. metándriol,

15.02.2018

22. metasterón (17β-hydroxy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-ón),

15.02.2018

23. metenolón,

15.02.2018

24. metyldienolón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón),

15.02.2018

25. metyl-1-testosterón (17β-hydroxy-17α-metyl-5α-androsta-1-én-3-ón),

15.02.2018

26. metylnortestosterón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4-én-3-ón),

15.02.2018

27. metribolón (metyltrienolón, 17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-trién-3-ón),

15.02.2018

28. metyltestosterón,

15.02.2018

29. mibolerón,

15.02.2018

30. norboletón,

15.02.2018

31. norklostebol,

15.02.2018

32. noretándrolón,

15.02.2018

33. oxabolón,

15.02.2018

34. oxandrolón,

15.02.2018

35. oxymesterón,

15.02.2018

36. oxymetolón,

15.02.2018

37. prostanozol (17β-[(tetrahydropyrán-2-yl)oxy]-1´H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstán),

15.02.2018

38. quinbolón,

15.02.2018

39. stanozolol,

15.02.2018

40. stenbolón,

15.02.2018

41. 1-testosterón (17β-hydroxy-5α-androst-1-én-3-ón),

15.02.2018

42. tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trién-3-ón),

15.02.2018

43. trenbolón (17β-hydroxyestra-4,9,11-trién-3-ón),

15.02.2018

44. látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1 až 43,

15.02.2018

b) endogénne AAS, ak sú podané exogénne

15.02.2018

1. androstanolón (5α-dihydrotestosterón, 17β-hydroxy-5α-androstán-3-ón),

15.02.2018

2. androsténdiol (androsta-5-én-3β,17β-diol),

15.02.2018

3. androsténdión (androsta-4-én-3,17-dión),

15.02.2018

4. boldenón,

15.02.2018

5. boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión),

15.02.2018

6. nandrolón (19-nortestosterón),

15.02.2018

7. 19-norandrosténdiol (estra-4-én-3,17-diol),

15.02.2018

8. 19-norandrosténdión (estra-4-én-3,17-dión),

15.02.2018

9. prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3β-hydroxyandrosta-5-én-17-ón),

15.02.2018

10. testosterón,

15.02.2018

11. metabolity a izoméry látok uvedených v prvom až desiatom bode

15.02.2018

11.1. 5α-androst-2-én-17-ón,

15.02.2018

11.2. 5α-androstán-3α,17α-diol,

15.02.2018

11.3. 5α-androstán-3α,17β-diol,

15.02.2018

11.4. 5α-androstán-3β,17α-diol,

15.02.2018

11.5. 5α-androstán-3β,17β-diol,

15.02.2018

11.6. 5β-androstán-3α,17β-diol,

15.02.2018

11.7. androsta-4-én-3α,17α-diol,

15.02.2018

11.8. androsta-4-én-3α,17β-diol,

15.02.2018

11.9. androsta-4-én-3β,17α-diol,

15.02.2018

11.10. androsta-5-én-3α,17α-diol,

15.02.2018

11.11. androsta-5-én-3α,17β-diol,

15.02.2018

11.12. androsta-5-én-3β,17α-diol,

15.02.2018

11.13. androsterón,

15.02.2018

11.14. 4-androsténdiol (androsta-4-én-3β,17β-diol),

15.02.2018

11.15. 5-androsténdión (androsta-5-én-3,17-dión),

15.02.2018

11.16. epi-dihydrotestosterón,

15.02.2018

11.17. epitestosterón,

15.02.2018

11.18. etiocholanolón,

15.02.2018

11.19. 3β-hydroxy-5α-androstán-17-ón,

15.02.2018

11.20. 7α-hydroxy-DHEA,

15.02.2018

11.21. 7β-hydroxy-DHEA,

15.02.2018

11.22. 7-keto-DHEA,

15.02.2018

11.23. 19-norandrosterón,

15.02.2018

11.24. 19-noretiocholanolón.

15.02.2018

Podskupina S1.2

15.02.2018

Iné anabolické látky

15.02.2018

1. klenbuterol,

15.02.2018

2. selektívne modulátory androgénových receptorov (andarín, LGD-4033, ostarín, RAD140),

15.02.2018

3. tibolón,

15.02.2018

4. zeranol,

15.02.2018

5. zilpaterol.

15.02.2018

Poznámka k skupine S1

15.02.2018

Na účely zakázaných látok v skupine S1 označenie

15.02.2018

a) „exogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne neprodukuje prirodzeným spôsobom,

15.02.2018

b) „endogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne produkuje prirodzeným spôsobom.

15.02.2018

skupina S2

15.02.2018

peptidové hormóny, rastové faktory, príbuzné látky a mimetiká

15.02.2018

Podskupina S2.1

15.02.2018

Erytropoetíny a látky ovplyvňujúce erytropoézu

15.02.2018

a) agonisty receptora pre erytropoetín

15.02.2018

1. darbepoetín (dEPO),

15.02.2018

2. erytropoetín (EPO),

15.02.2018

3. EPO konštrukty [EPO-Fc, metoxy-polyetylénglykol-epoetín beta (CERA)],

15.02.2018

4. EPO mimetické látky a ich konštrukty (CNTO 530, peginesatid),

15.02.2018

b) aktivátory hypoxiou indukovateľných faktorov

15.02.2018

1. argón,

15.02.2018

2. kobalt,

15.02.2018

3. molidustat,

15.02.2018

4. roxadustat (FG-4592),

15.02.2018

5. xenón,

15.02.2018

c) GATA inhibítory (K-11706),

15.02.2018

d) TGF-beta inhibítory (luspatercept, sotatercept),

15.02.2018

e) IRR (Innate Repair Receptor) agonisty

15.02.2018

1. asialo EPO,

15.02.2018

2. karbamylovaný EPO (CEPO).

15.02.2018

Podskupina S2.2

15.02.2018

Peptidové hormóny a hormónové modulátory

15.02.2018

a) u mužov choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH) a ich uvoľňujúce faktory (buserelín, deslorelín, gonadorelín, goserelín, leuprorelín, nafarelín a triptorelín),

15.02.2018

b) kortikotropíny a ich uvoľňujúce faktory (kortikorelín),

15.02.2018

c) rastový hormón (GH), jeho fragmenty a jeho uvoľňujúce faktory

15.02.2018

1. fragmenty rastového hormónu (AOD-9604 a hGH 176-191),

15.02.2018

2. hormón uvoľňujúci rastový hormón (GHRH) a jeho analógy (CJC-1293, CJC-1295, sermorelín a tesamorelín),

15.02.2018

3. sekretagógy rastového hormónu [grelín a mimetiká grelínu (anamorelín, ipamorelín a tabimorelín)],

15.02.2018

4. peptidy uvoľňujúce rastový hormón (GHRPs) [alexamorelín, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelín), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 a hexarelín].

15.02.2018

Podskupina S2.3

15.02.2018

Rastové faktory a ich modulátory

15.02.2018

a) fibroblastové rastové faktory (FGFs),

15.02.2018

b) hepatocytový rastový faktor (HGF),

15.02.2018

c) inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1) a jeho analógy,

15.02.2018

d) mechano-rastové faktory (MGFs),

15.02.2018

e) rastový faktor odvodený od krvných doštičiek (PDGF),

15.02.2018

f) tymozín-β 4 a jeho deriváty (TB-500),

15.02.2018

g) vaskulárno-endoteliárny rastový faktor (VEGF),

15.02.2018

h) rastové faktory alebo modulátory rastových faktorov ovplyvňujúce

15.02.2018

1. syntézu bielkovín svalov, šliach a väziva alebo ich degradáciu,

15.02.2018

2. vaskularizáciu,

15.02.2018

3. využitie energie,

15.02.2018

4. regeneratívnu kapacitu alebo

15.02.2018

5. zmenu typu svalových vlákien.

15.02.2018

skupina S3

15.02.2018

β-2 agonisty

15.02.2018

Selektívne β-2 agonisty a neselektívne β-2 agonisty vrátane prípadných optických izomérov

15.02.2018

1. fenoterol,

15.02.2018

2. formoterol okrem inhalovaného formoterolu do dávky najviac 54 µg za 24 hodín,

15.02.2018

3. higenamín,

15.02.2018

4. indakaterol,

15.02.2018

5. olodaterol,

15.02.2018

6. prokaterol,

15.02.2018

7. reproterol,

15.02.2018

8. salbutamol okrem inhalovaného salbutamolu do dávky najviac 1 600 µg za 24 hodín, a zároveň najviac 800 µg za 12 hodín; čas sa zohľadňuje od prvej podanej dávky,

15.02.2018

9. salmeterol okrem inhalovaného salmeterolu do dávky najviac 200 µg za 24 hodín,

15.02.2018

10. terbutalín,

15.02.2018

11. tulobuterol,

15.02.2018

12. vilanterol.

15.02.2018

Poznámka k skupine S3

15.02.2018

Prítomnosť salbutamolu v moči v koncentrácii vyššej ako 1 000 ng/ml alebo formoterolu

15.02.2018

v koncentrácii vyššej ako 40 ng/ml je nad rámec terapeutického užitia a považuje sa za nepriaznivý analytický nález, ak športovec nepreukáže kontrolovanou farmakokinetickou štúdiou, že abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným použitím terapeutickej dávky do maximálneho množstva uvedeného vyššie.

15.02.2018

skupina S4

15.02.2018

hormonálne modulátory a metabolické modulátory

15.02.2018

Podskupina S4.1

15.02.2018

Hormonálne modulátory

15.02.2018

a) inhibítory aromatázy zahŕňajúce

15.02.2018

1. aminoglutetimid,

15.02.2018

2. anastrozol,

15.02.2018

3. androsta-1,4,6-trién-3-17-dión (androstatriéndión),

15.02.2018

4. androsta-3,5-dién-7,17-dión (arimistan),

15.02.2018

5. 4-androstén-3,6,17-trión (6-oxo),

15.02.2018

6. exemestán,

15.02.2018

7. formestán,

15.02.2018

8. letrozol,

15.02.2018

9. testolaktón,

15.02.2018

b) selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs) zahŕňajúce

15.02.2018

1. raloxifén,

15.02.2018

2. tamoxifén,

15.02.2018

3. toremifén,

15.02.2018

c) iné antiestrogénne látky zahŕňajúce

15.02.2018

1. cyklofenil,

15.02.2018

2. fulvestrant,

15.02.2018

3. klomifén,

15.02.2018

d) látky modifikujúce funkcie myostatínu (inhibítory myostatínu).

15.02.2018

Podskupina S4.2

15.02.2018

Metabolické modulátory

15.02.2018

1. aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy (AICAR, SR9009),

15.02.2018

2. agonisty receptora delta (PRARδ) aktivované peroxizómovým proliferátorom [2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluórmetyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoxy) octová kyselina (GW 1516, GW501516)],

15.02.2018

3. inzulín a jeho mimetiká,

15.02.2018

4. meldónium,

15.02.2018

5. trimetazidín.

15.02.2018

skupina S5

15.02.2018

diuretiká a maskovacie látky

15.02.2018

Podskupina S5.1

15.02.2018

1. dezmopresín,

15.02.2018

2. expandéry plazmy (intravenózne podanie albumínu, dextránu, hydroxyetylškrobu a manitolu),

15.02.2018

3. probenecid,

15.02.2018

4. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom ako látky uvedené v prvom až treťom bode.

15.02.2018

Podskupina S5.2

15.02.2018

1. acetazolamid,

15.02.2018

2. amilorid,

15.02.2018

3. bumetanid,

15.02.2018

4. furosemid,

15.02.2018

5. chlortalidón,

15.02.2018

6. indapamid,

15.02.2018

7. kanrenón,

15.02.2018

8. kyselina etakrynová,

15.02.2018

9. metolazón,

15.02.2018

10. spironolaktón,

15.02.2018

11. tiazidy (bendroflumetiazid, chlorotiazid a hydrochlorotiazid),

15.02.2018

12. triamterén,

15.02.2018

13. vaptany (tolvaptan),

15.02.2018

14. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom ako látky uvedené v bodoch 1až 13.

15.02.2018

Zakázanými diuretikami a maskovacími látkami nie sú

15.02.2018

1. drospirenón,

15.02.2018

2. pamabróm,

15.02.2018

3. oftalmologicky podané inhibítory karbonickej anhydrázy (brinzolamid, dorzolamid),

15.02.2018

4. lokálne podaný fenylpresín pri dentálnej anestézii.

15.02.2018

Poznámka k skupine S5

15.02.2018

Ak je počas súťaže alebo mimo súťaže (podľa ich zaradenia) zistená látka, pri ktorej sa zohľadňuje prahová hodnota (formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín, pseudoefedrín), a je podaná súčasne s diuretikom alebo maskovacou látkou, táto sa považuje za nepriaznivý analytický nález; to neplatí, ak má športovec udelenú terapeutickú výnimku pre túto látku okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.

15.02.2018

A.2 ZAKÁZANÉ METÓDY

15.02.2018

skupina M1

15.02.2018

Manipulácia s krvou alebo krvnými zložkami

15.02.2018

1. podanie alebo spätné navrátenie akéhokoľvek množstva autológnej, alogénnej (homológnej) alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek akéhokoľvek pôvodu do obehového systému,

15.02.2018

2. umelé zvyšovanie prísunu, prenosu a prestupu kyslíka okrem inhalačného podania kyslíka zahŕňajúce

15.02.2018

2.1. perfluorované chemikálie,

15.02.2018

2.2. efaproxiral (RSR13),

15.02.2018

2.3. modifikované hemoglobínové prípravky (náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové produkty),

15.02.2018

3. akákoľvek forma intravaskulárnej manipulácie krvi alebo zložiek krvi fyzikálnym spôsobom alebo chemickým spôsobom.

15.02.2018

Skupina M2

15.02.2018

Chemická a fyzikálna manipulácia

15.02.2018

1. pozmenenie vzorky odobratej pri dopingovej kontrole alebo pokus o jej pozmenenie,

15.02.2018

2. intravenózne infúzie, injekcie alebo ich kombinácia v objeme viac ako 100 ml počas 12 hodín; to neplatí, ak boli podané v priebehu hospitalizácie, chirurgického zákroku alebo počas klinických diagnostických vyšetrení.

15.02.2018

Skupina M3

15.02.2018

Génový doping

15.02.2018

1. použitie polymérov nukleových kyselín alebo ich analógov s potenciálom zvýšiť športový výkon,

15.02.2018

2. použitie látok ovplyvňujúcich gény s cieľom meniť génovú sekvenciu, transkripčnú reguláciu génovej expresie alebo epigenetickú reguláciu génovej expresie,

15.02.2018

3. použitie normálnych buniek alebo geneticky modifikovaných buniek s potenciálom zvýšiť športový výkon.

15.02.2018

B. LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

15.02.2018

B.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

15.02.2018

Skupina S6

15.02.2018

stimulanciá

15.02.2018

Stimulanty vrátane optických izomérov (d- a l-).

15.02.2018

Podskupina S6.1

15.02.2018

Nešpecifikované stimulanciá

15.02.2018

1. adrafinil,

15.02.2018

2. amfepramón,

15.02.2018

3. amfetamín,

15.02.2018

4. amfetaminil,

15.02.2018

5. amifenazol,

15.02.2018

6. benfluorex,

15.02.2018

7. benzylpiperazín,

15.02.2018

8. bromantán,

15.02.2018

9. fendimetrazín,

15.02.2018

10. fenetylín,

15.02.2018

11. fenfluramín,

15.02.2018

12. fenkamín,

15.02.2018

13. fenproporex,

15.02.2018

14. fentermín,

15.02.2018

15. fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedón)],

15.02.2018

16. furfenorex,

15.02.2018

17. klobenzorex,

15.02.2018

18. kokaín,

15.02.2018

19. kropropamid,

15.02.2018

20. krotetamid,

15.02.2018

21. lisdexamfetamín,

15.02.2018

22. mefenorex,

15.02.2018

23. mefentermín,

15.02.2018

24. metamfetamín (d-),

15.02.2018

25. mezokarb,

15.02.2018

26. modafinil,

15.02.2018

27. norfenfluramín,

15.02.2018

28. p-metylamfetamín,

15.02.2018

29. prenylamín,

15.02.2018

30. prolintán.

15.02.2018

Podskupina S6.2

15.02.2018

Špecifikované stimulanciá

15.02.2018

1. benzfetamín,

15.02.2018

2. 1,3-dimetylbutylamín,

15.02.2018

3. dimetylamfetamín,

15.02.2018

4. efedrín, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 10 µg/ml,

15.02.2018

5. epinefrín (adrenalín) okrem lokálneho podania (nazálne, oftalmologicky alebo s lokálnymi anestetikami),

15.02.2018

6. etamiván,

15.02.2018

7. etilamfetamín,

15.02.2018

8. etilefrín,

15.02.2018

9. famprofazón,

15.02.2018

10. fenbutrazát,

15.02.2018

11. fenetylamín a jeho deriváty,

15.02.2018

12. fenkamfamín,

15.02.2018

13. fenmetrazín,

15.02.2018

14. fenprometamín,

15.02.2018

15. heptaminol,

15.02.2018

16. hydroxyamfetamín (parahydroxyamfetamín),

15.02.2018

17. isometeptén,

15.02.2018

18. katín, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 5 µg/ml,

15.02.2018

19. katinón a jeho analógy (mefedrón, metedrón, α-pyrolidínovalerofenón),

15.02.2018

20. levmetamfetamín,

15.02.2018

21. meklofenoxát,

15.02.2018

22. metylefedrín, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 10 µg/ml,

15.02.2018

23. metyléndioxymetamfetamín,

15.02.2018

24. metylfenidát,

15.02.2018

25. 4-metylhexán-2-amín (metylhexanamín),

15.02.2018

26. niketamid,

15.02.2018

27. norfenefrín,

15.02.2018

28. oktopamín,

15.02.2018

29. oxilofrín (metylsynefrín),

15.02.2018

30. pemolín,

15.02.2018

31. pentetrazol,

15.02.2018

32. propylhexedrín,

15.02.2018

33. pseudoefedrín, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 150 µg/ml,

15.02.2018

34. selegilín,

15.02.2018

35. sibutramín,

15.02.2018

36. strychnín,

15.02.2018

37. tenamfetamín (metyléndioxyamfetamín),

15.02.2018

38. tuaminoheptán,

15.02.2018

39. iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1až 38.

15.02.2018

Zakázanými stimulanciami nie sú

15.02.2018

1. klonidín,

15.02.2018

2. deriváty imidazolu na lokálne použitie alebo oftalmologické použitie a

15.02.2018

3. stimulanciá zaradené do Monitorovacieho programu na rok 2018

15.02.2018

3.1. bupropión,

15.02.2018

3.2. fenylefrín,

15.02.2018

3.3. fenylpropanolamín,

15.02.2018

3.4. kofeín,

15.02.2018

3.5. nikotín,

15.02.2018

3.6. pipradol,

15.02.2018

3.7. synefrín.

15.02.2018

Poznámka k skupine S6

15.02.2018

Stimulancium, ktoré nie je uvedené medzi nešpecifikovanými stimulanciami v podskupine S6.1, sa považuje za špecifikovanú látku.

15.02.2018

Skupina S7

15.02.2018

NARKOTIKÁ

15.02.2018

1. buprenorfín,

15.02.2018

2. dextromoramid,

15.02.2018

3. diamorfín (heroín),

15.02.2018

4. fentanyl a jeho deriváty,

15.02.2018

5. hydromorfón,

15.02.2018

6. metadón,

15.02.2018

7. morfín,

15.02.2018

8. nikomorfín,

15.02.2018

9. oxykodón,

15.02.2018

10. oxymorfón,

15.02.2018

11. pentazocín,

15.02.2018

12. petidín.

15.02.2018

Skupina S8

15.02.2018

KANABINOIDY

15.02.2018

1. prírodné kanabinoidy (kanabis, hašiš a marihuana),

15.02.2018

2. syntetické kanabinoidy (delta 9-tetrahydrokanabinol a iné kanabimimetiká).

15.02.2018

Zakázaným kanabinoidom nie je kanabidiol.

15.02.2018

Skupina S9

15.02.2018

GLUKOKORTIKOIDY

15.02.2018

Glukokortikoidy podané orálne (požitím), rektálne (do konečníka), intravenózne (vnútrožilovo) alebo intramuskulárne (vnútrosvalovo)

15.02.2018

1. betametazón,

15.02.2018

2. budesonid,

15.02.2018

3. deflazakort,

15.02.2018

4. dexametazón,

15.02.2018

5. flutikazón,

15.02.2018

6. hydrokortizón,

15.02.2018

7. kortizón,

15.02.2018

8. metylprednizolón,

15.02.2018

9. prednizolón,

15.02.2018

10. prednizón,

15.02.2018

11. triamkinolón.

15.02.2018

B.2 LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

15.02.2018

Skupina P1

15.02.2018

BETA-BLOKÁTORY

15.02.2018

Beta-blokátory zahŕňajú

15.02.2018

1. acebutolol,

15.02.2018

2. alprenolol,

15.02.2018

3. atenolol,

15.02.2018

4. betaxolol,

15.02.2018

5. bisoprolol,

15.02.2018

6. bunolol,

15.02.2018

7. celiprolol,

15.02.2018

8. esmolol,

15.02.2018

9. karteolol,

15.02.2018

10. karvedilol,

15.02.2018

11. labetalol,

15.02.2018

12. levobunolol,

15.02.2018

13. metipranolol,

15.02.2018

14. metoprolol,

15.02.2018

15. nadolol,

15.02.2018

16. oxprenolol,

15.02.2018

17. pindolol,

15.02.2018

18. propranolol,

15.02.2018

19. sotalol,

15.02.2018

20. timolol.

15.02.2018

Poznámky k skupine P1

15.02.2018

Beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v týchto športoch

15.02.2018

a) automobilový šport (FIA),

15.02.2018

b) biliard (WCBS),

15.02.2018

c) golf (IGF),

15.02.2018

d) lyžovanie/snoubord (FIS) v disciplínach

15.02.2018

1. skoky na lyžiach,

15.02.2018

2. akrobatické lyžovanie voľný štýl/U-rampa,

15.02.2018

3. snoubord U-rampa/big air,

15.02.2018

e) šípky (WDF),

15.02.2018

f) športové potápanie (CMAS) v disciplínach

15.02.2018

1. hĺbkové potápanie s konštantným závažím s plutvami alebo bez plutiev,

15.02.2018

2. dynamická apnea s plutvami alebo bez plutiev,

15.02.2018

3. hĺbkové potápanie s voľným ponorom,

15.02.2018

4. jump blue apnea,

15.02.2018

5. lov harpúnou,

15.02.2018

6. statická apnea,

15.02.2018

7. target shooting,

15.02.2018

8. hĺbkové potápanie s premenlivým závažím.

15.02.2018

Beta-blokátory sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže v športoch

15.02.2018

a) lukostreľba (WA),

15.02.2018

b) streľba (ISSF, IPC).