Rozhodnutie č. 89/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-89
Čiastka 35/2006
Platnosť od 16.02.2006
Pôvodný predpis 16.02.2006

89

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 15. februára 2006

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 82/2006 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v sobotu 17. júna 2006.

v z. Béla Bugár v. r.