Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.10.2019 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení 282/2019 Z. z.
15.10.2019 185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR
v znení , 282/2019 Z. z.
15.10.2019 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 282/2019 Z. z.
15.10.2019 296/2019 Z. z. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
31.10.2019 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 184/2018 Z. z.
31.10.2019 184/2018 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
01.11.2019 128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení , 299/2019 Z. z., 128/2002 Z. z.
01.11.2019 453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení , 300/2019 Z. z.
01.11.2019 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
v znení , 311/2019 Z. z.
01.11.2019 571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku
v znení , 312/2019 Z. z.
01.11.2019 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 297/2019 Z. z.
01.11.2019 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora
v znení , 241/2019 Z. z.
01.11.2019 328/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
v znení , 295/2019 Z. z.
01.11.2019 241/2019 Z. z. Novela zákona o registri partnerov verejného sektora