Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
15.05.2019 63/1993 Z. z. Zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní
v znení 126/2019 Z. z.
20.05.2019 254/2014 Z. z. Vyhláška na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
v znení , 130/2019 Z. z.
20.05.2019 89/2016 Z. z. Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
v znení , 92/2019 Z. z.
20.05.2019 92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
01.06.2019 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
v znení , 119/2019 Z. z.
01.06.2019 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 374/2018 Z. z.
01.06.2019 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 351/2018 Z. z.
01.06.2019 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 161/2018 Z. z.
01.06.2019 479/2009 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 333/2011 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 30/2019 Z. z.
01.06.2019 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 374/2018 Z. z.
01.06.2019 55/2014 Z. z. Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
v znení , 78/2018 Z. z.
01.06.2019 161/2018 Z. z. Novela Trestného zákona
01.06.2019 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
v znení , 119/2019 Z. z.
01.06.2019 351/2018 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
01.06.2019 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
01.06.2019 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách