Čiastky v roku 1919

Číslo Obsahuje Vydaná dňa
39 187 12.04.1919
Presunúť na začiatok