Čiastka č. 6/2016 Z. z.

Vydaná dňa: 30.01.2016
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
82/2016 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov