Vyhláška č. 96/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

(v znení č. 161/2021 Z. z., 232/2021 Z. z.)

Platnosť od 08.03.2021
Účinnosť od 05.06.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.06.2021 232/2021 Z. z. Aktuálne znenie
01.05.2021 - 04.06.2021 161/2021 Z. z.
08.03.2021 - 30.04.2021

Pôvodný predpis

08.03.2021