Uznesenie č. 77/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 89 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 19.02.2021
Účinnosť od 22.02.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.02.2021 Aktuálne znenie