Uznesenie č. 64/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 77

Platnosť od 15.02.2021
Účinnosť od 15.02.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2021 Aktuálne znenie