Vyhláška č. 58/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

Platnosť od 12.02.2021
Účinnosť od 12.02.2021 do26.02.2021
Zrušený 93/2021 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.02.2021 - 26.02.2021