Uznesenie č. 55/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 83 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 12.02.2021
Účinnosť od 15.02.2021