Nariadenie vlády č. 427/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska

Platnosť od 24.11.2021
Účinnosť od 01.12.2021