Nariadenie vlády č. 427/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska

Platnosť od 24.11.2021
Účinnosť od 01.12.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.11.2021