Oznámenie č. 425/2021 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. októbra 2021 č. 12/2021 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Platnosť od 23.11.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Pôvodný predpis

23.11.2021