Zákon č. 417/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2022 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.11.2021