Vyhláška č. 399/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2022

Platnosť od 09.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022