Uznesenie č. 396/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 638 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 05.11.2021
Účinnosť od 08.11.2021