Nález č. 394/2021 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 25/2020 z 29. septembra 2021 vo veci súladu zákona č. 241/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 31, čl. 36 a čl. 149 až 151 Ústavy Slovenskej republiky

Platnosť od 29.10.2021
Účinnosť od 29.10.2021

OBSAH

Odôvodnenie: (Kapitola i - Kapitola iii)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.10.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.10.2021