Vyhláška č. 393/2021 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Platnosť od 29.10.2021
Účinnosť od 01.01.2022

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2022 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.10.2021