Uznesenie č. 386/2021 Z. z.Uznesenie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 200/2016 Z. z.

Platnosť od 26.10.2021
Účinnosť od 26.10.2021